Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

* Ranní družina

5:30 – 8:00 hodin, děti převádíme v 7:40 do školy

* Odpolední družina

11:40 (12:35, 13.30) – 16:30 hodin, děti si předáváme po vyučování s třídní učitelkou

* Zájmová/rekreační činnost

 13:15 – 14:45 hodin, ve většině případech odcházíme mimo areál (vycházky, hřiště ve městě,...), děti je proto vhodné vyzvednout před nebo až po aktivitách

* Zápisní lístek (ZL) je třeba řádně vyplnit z obou stran

* Platba za pololetí: 750 Kč (do konce září), a to na účet školy: 1002556349/0800, variabilní symbol:  64903 , do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

- pokud nemáte možnost úhrady přes internet, je potřeba včas uhradit osobně u vychovatelky

* Děti uvolňujeme, v případě jiného času odchodu , než který je uvedený na zadní straně ZL, pouze na základě lístečku– datum, informace, podpis zákonného zástupce

* S sebou do družiny:   převlečení na ven ve viditelně podepsané tašce/ přezůvky/ ramínko,  vše bude uloženo v družinové skříňce

* Obědy se vyřizují v jídelně u ekonomky paní Ivety Trégrové, první třídy odevzdají čip vychovatelce, ostatní děti si budou nechávat čipy u sebe

* Telefonní číslo: 773 885 761 – pouze v nezbytně nutných případech 

Do družiny jsou přednostně zařazeny děti pracujících rodičů, dojíždějící děti.