Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Od 1.9.2023 se zvyšují ceny obědů pro žáky o 2,- Kč.

věková kategorie cena Kč  záloha Kč
do 6 let 31,- 700,-
7 - 10 let 35,- 800,-
11 - 14 let 37,- 850,-
15 a více let 39,- 900,-

Školní stravování žáků a studentů je v CŠJ poskytováno na základě zákona č.564/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb.
V průběhu roku lze ceny obědů měnit s ohledem na rostoucí ceny potravin.