Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Vážení rodiče,
v pondělí 8. dubna 2024 proběhne na všech štětských školách zápis do 1. tříd. Pro školní rok 2024/2025 bude s ohledem na kapacitu obou ročníků prvních tříd přijato maximálně 48 žáků. Třídní učitelky prvňáčků budou Mgr. Alena Wünschová Kratochvílová a Mgr. Eva Zemanová.
18. března 2024 zveřejníme na našich webových stránkách (www.zssteti-skolni.cz) možnost online rezervace termínu zápisu.
Základní škola ve Školní ulici ve Štětí je jedna ze tří základních škol v tomto městě. Její předností je poloha v centru města, školní jídelna v areálu, samozřejmě naši učitelé a nová přístavba, ve které jsou žákům k dispozici tři oddělení družiny a dvě moderně zařízené jazykové učebny.
V prvních třídách se již od roku 2007 uplatňuje výuka čtení metodou Sfumato. Takzvané „splývavé čtení“ je přístup, který spočívá v zejména v intuitivním a přirozeném vnímání hlásek (písmen) a jejich provázání. Metoda Sfumato tak předchází obtížím dyslexie, respektuje rozdílné tempo čtení a pomáhá lépe porozumět čtenému textu.
Od útlého věku jsou děti vedeny také ke znalostem jazyků, zejména angličtiny, která má v současnosti patrně nejširší uplatnění v budoucím životě. Anglický jazyk je na naší škole vyučován systematicky od prvních tříd. Od osmého ročníku je možno rozšířit jazykovou kompetenci o konverzaci s rodilým mluvčím. Mezi tradiční podpůrné akce ve studiu anglického jazyka patří žáky velice oblíbený několikadenní zájezd do zahraničí (na který škola finančně přispívá).
Škola pořádá každý rok lyžařský výcvik, plavecký výcvik, na konci školního roku pak pravidelně žáci odjíždí na ozdravné pobyty. Děti tak mají možnost opustit město a prožít pár dní v přírodě.
Celý učitelský sbor i vedení školy se už moc těší na nové žáčky a budeme rádi, když si naši školu vyberete. Ochotně také zodpovíme všechny vaše dotazy, neváhejte se proto na nás obrátit. Pokud vás zajímá, co se u nás ve škole děje, jaké akce pořádáme, navštivte naše stránky na Facebooku.
Mgr. Alexandr Petrišče, řed. školy