Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

V sále kulturního střediska ve Štětí se ve středu 28.1.2015 konalo krajské kolo šachového turnaje mezi nejlepšími školami Ústeckého kraje. Ve věkové kategorii nejmladšího žactva reprezentovalo naši školu družstvo ve složení Andrej Dunda, Tomáš Dvorný, Eliška Jirotová a Jeroným Tyle. Jejich umístění na 5. místě v kraji považujeme za velký úspěch.

Fotografie zde