Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Škola uskutečnila v tomto školním roce tři sběrové akce. V září se vybralo 14.760 kg, v listopadu 8.495 kg a v únoru 11.364 kg. Celkem je to zatím v tomto školním roce 34.870 kg. Jak je vidět z výsledků, nejvíc starého papíru se v domácnostech zřejmě nashromáždilo během letních prázdnin. Všem, kteří se sběrových akcí zúčastnili, děkujeme.