Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Dvě plné třídy prvňáčků přivítali učitelé v základní škole ve Školní ulici. Lavice jsou obsazené téměř do posledního místa, celkem se sešlo šestapadesát dětí.

První školní den byl pro začínající školáčky dnem plným očekávání: nové učitelky, noví spolužáci, začínající povinnosti, učení… Přesto téměř všichni přiznali, že se do školy těšili.

Během září se děti pomalu seznamovaly s pravidly školy a třídy, učily se číst první písmenka, uvolňovacími cviky se připravovaly na psaní a v matematice už rozlišují první číslice. Jejich třídní učitelky Soňa Jirotová a Zuzana Riegerová se shodují, že jsou děti snaživé a zvídavé. „Jak už to bývá, zpočátku děti nerozlišují přestávky a hodiny, tak jsou živé a neposedné. Každým dnem se ale školnímu režimu přizpůsobují lépe.“

Prvňáčkům přejeme radost z poznávání nových věcí a mnoho příjemných školních zážitků.

(ben)