Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Osmnáct interaktivních tabulí už téměř rok využívají děti a učitelé v základní škole ve Školní ulici. Jsou instalovány v každé třídě. Jejich prostřednictvím se učení stává zábavnější, pestřejší a efektivnější.

Interaktivní tabule škola získala zapojením do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze na jejich zakoupení byly hrazeny z evropských fondů a ze státní kasy.

Ředitel školy Alexandr Petrišče řekl, že škola do projektu vstoupila kvůli jedinečné nabídce, jak vybavit moderními technologiemi všechny třídy najednou. „Naším původním záměrem byl nákup jedné takové tabule za rok, víc jsme si jich z našeho rozpočtu nemohli dovolit. Získání interaktivních tabulí do naší školy je ale zásluhou především učitelů. Právě oni usilovali o to, aby tabule mohly využívat všechny děti prvního i druhého stupně.“

Učitelé se zavázali splnit všechny podmínky, které program vyžadoval. Každý musel vytvořit balíček digitálních učebních materiálů, takzvaných DUMů, jejichž funkčnost museli před odevzdáním ministerstvu ověřit ve výuce. Předcházela tomu jejich účast na školení, kde se naučili nejen pracovat s interaktivní tabulí, ale především DUMy tvořit.

Dnes jsou tyto i další výukové materiály běžnou součástí hodin. Učitelé oceňují především názornost, kterou jim poskytuje celá škála nejrůznějších obrázků, textů, tabulek či grafů. Často využívají také internet a zvukové záznamy. Vlastními interaktivními výukovými materiály tak mohou děti zaujmout a překvapit.

Aktivita žáků při práci s interaktivní tabulí je nebývale velká. Každý chce jít k tabuli psát, doplňovat či přiřazovat. Ostatní spolužáci přitom ve stejnou chvíli radí, pomáhají i opravují jeden druhého, diskutují o tématu nebo hledají řešení, jak vylepšit skóre, jak dosáhnou správného výsledku.

Děti nevnímají učení s touto pomůckou jako nudné učení. Nejsou pasivními diváky, ale aktivně spolupracují. S chutí a elánem…

(ben)