Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Keramické památeční medaile s myškou, pejskem, ptáčkem či kočičkou si letos odnášely děti, které přišly k zápisu do štětské základní školy ve Školní ulici. A nejen to. Radost jim udělaly také výrobky zdejších žáků - papírové figurky, pohybliví šašci či ozdobné závěsy do oken. Velkým dnem byl pro předškoláky první únorový den. Mnozí přišli s obavami a ostychem, většinou ale školu opouštěli usměvaví a s přesvědčením, že u zápisu dobře uspěli.

Celkem přišlo 67 dětí, v září ale všichni do lavic nezasednou. Rodiče předškoláků totiž do konce května mohou požádat o odklad školní docházky. A někteří této možnosti využili hned při zápisu. Budoucím prvňáčkům přejeme šťastný vstup do školních let a také mnoho nezapomenutelných školních zážitků.

(ben)