Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Zajímavou návštěvu přivítal místostarosta města Štětí Miroslav Andrt na radnici v rámci oslav Dne Země. Děti ze Základní školy ve Školní ulici za ním přišly s prosbou. „Děti učíme třídit jednotlivý odpad. A zjistili jsme, že nám chybí popelnice na hliník. Děti sbíraly víčka od jogurtů, plechovky a další věci související s hliníkem. Ty pak přinesly místostarostovi Štětí s prosbou o zakoupení popelnice,“ vysvětlila důvod návštěvy učitelka Hana Klementová.

Nápad se místostarostovi zalíbil a dětem přislíbil dodání speciál- ních kontejnerů právě na tento odpad. Již nasbíraný hliník pak poputuje přes Štětské komunální služby k firmě BEC s. r. o., která se postará o zpracování. „Vzešlou myšlenku, aby k ostatním kontejnerům na tříděný odpad přibyl i další na hliník, určitě navrhneme všem školám ve Štětí. Je dobře, aby děti věděly, že i tento materiál se dá ekologicky zpracovat,“ uzavřela setkání koordinátorka projektu Zdravé město Štětí Bc. Kateřina Junková.

Zpravodaj města Štětí , roč. 10, květen 2012 (hoz)