Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

30.5.2017 jsme se vydaly s družinkou p.vychovatelky Martiny na slavnostní otevření ateliéru do umělecké školy. Opět bylo vše dokonale připraveno, děti si pod vedením p.Hrovatitsche vyzkoušely bubnování v kruhu - které mělo obrovský úspěch (samozřejmě, dělat "rámus"a mít to dovoleno :) ), vyrobily si pod vedením Lenky Dunajové a jejich pomocníků placky, prstové maňásky a další obrázky (matrice). Nechybělo občerstvení, dobrá nálada, vystoupení dětského sboru, hra na hudební nástroje...Krásné odpoledne, děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli.
Romana Hrovatitschová
Fotky zde