Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Jedno z pondělních odpoledních dní věnoval výtvarný kroužek návštěvě Litoměřic. Po procházce městem jsme navštívili bývalou hvězdárnu, nyní Galerii loutek, kde si děti vyzkoušely roli loutkovodičů. Ihned poté měly možnost zhlédnout samotné loutkové divadlo s (ne)tradiční pohádkou O pejskovi a kočičce, které všem příchozím, pod širým nebem, zahrál Sváťa s Alenkou. Největší překvapení však přišlo na závěr: Sváťa nám prozradil místo, kde je ukrytý poklad, který střeží Panna Marie bonbonková litoměřická - naše děti mu na oplátku zazpívaly a zatancovaly, zahrály si s ním hru a s pocitem príma prožitého odpoledne se vydaly  do cukrárny, kde jsme nabrali sílu na zpáteční cestu do Štětí.
Připomínám speciální zaříkávadlo pro děti( od Sváťi): Rád – mám rád – mám Tě rád – moc rád.
Zájmové kroužky trvají od října do května. Proto bych tímto ráda všem dětem a rodičům  popřála hezký zbytek školního roku. Krásné prázdniny všem!
Tereza Navrátilová
Fotky zde