Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Ve středu 31.května třída 8.B absolvovala exkurzi do Kanceláře prezidenta republiky. Po důkladné bezpečnostní kontrole jsme se dostali do vnitřních prostor Hradu. Exkurze začala střídáním Hradní stráže, kterému jsme přihlíželi z bezprostřední blízkosti. Po přehlídce jsme se přemístili do místností, které patřily k bytu T.G.Masaryka a E.Beneše. Během prohlídky nám průvodkyně povídala o tom, jak to v kanceláři našeho pana prezidenta funguje.
Mgr. Dana Šimralová
Fotky zde