Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Ve středu 31.5 se děti ze druhých a třetích tříd konečně dočkaly každoročního Dne s Ajaxem. A o co že se jedná? Druháci a třeťáci každoročně vyplňují v rámci prvouky Ajaxův zápisník, ve kterém si připomínají tak důležité praktické záležitosti jako je pohyb v silničním provozu, nebezpečí požáru, nebezpečné návykové látky a léky, první pomoc v případě úrazů atd. A aby se teorie ze zápisníčků mohla spojit s praxí, připravují pro ně policisté ve spolupráci s hasiči a zdravotníky společné setkání ke konci školního roku. Nejinak tomu bylo i letos. Pěkné počasí k zajímavému dopoledni jen dopomohlo a tak se děti mohly podívat na práci se cvičenými policejními psy – pro nás to byli samozřejmě Ajaxové, na vybavení policie – to se nám velmi líbilo, protože jsme potěžkali zbraně, nasadili helmy, vesty i opravdová pouta. Také jsme zblízka viděli přístroje k zjišťování alkoholu a návykových látek u řidičů . Mohli jsme si zkusit první pomoc v podobě masáže srdce na figuríně, ve volné chvíli jsme si zaskákali v nafukovacím hradu. Vrcholem byla projížďka v policejním člunu pro druháky, které nedostatkem bylo jen to, že člun byl letos jen malý a pro pár jedinců. A tak se zbytku třídy včetně paní učitelek na břehu jen tajil dech nad tím, jakou rychlostí člun s našimi spolužáky brázdil Labe. Den byl opravdu vydařený a všechny děti odcházely plné pěkných zážitků.
Mgr. Eva Zemanová
Fotky zde