Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Dne 14.září proběhly volby zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě. 
Byly podány dva návrhy na kandidáty do ŠR:
1. Markéta Kulhánková 
2. Ing. Štěpánka Ondrůšková
Voleb se zúčastnilo 261 zákonných zástupců. 
Výsledky voleb:
1. Markéta Kulhánková 221 hlasů
2. Ing. Štěpánka Ondrůšková 29 hlasů
Zástupcem zákonných zástupců ve školské radě byla zvolena paní Markéta Kulhánková.