Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

"Do myšiček" měli čtvrťáci, kteří v rámci pracovních činností vařili bramborové knedlíky, opravdu hodně daleko. "Být potichu, jako myšky"  se totiž při práci tolika kuchařů snad ani nedá. Ale užili jsme si to!  I když závěrečný úklid zajistila hlavně děvčata. Kdyby  jich nebylo, nejspíš uklízíme dodnes. O finální produkt jsme se spravedlivě rozdělili, a tak budou na večeři většiny z nás bramborové knedlíky a "něco k nim". Děti kladně hodnotily zejména spolupráci ve skupině. Velkým úspěchem bylo, že se dokázaly domluvit, kdo co zajistí a přinese, rozdělily se o práci a nepohádaly se. Některé zajímalo, co uvaříme příště. V plánu je vánoční cukroví a na jaře pak slavnostní občerstvení - pomazánky a jednohubky. A kdo ví, možná, že se někdo ze 4.A  stane  jednou doopravdickým kuchařem.
Mgr. Stanislava Honcová
Fotky zde