Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

V pátek 6.října se deváťáci rozjeli do Litoměřic na výstavu s názvem Techdays. Cílem akce bylo seznámit žáky s nabídkou technických oborů a řemesel v našem regionu a přiblížit jim provázanost nabízených oborů s konkrétní poptávkou firem v našem okrese.
Mgr. Dana Šimralová
Fotky zde