Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

I my jsme se dočkali prvního výletu v letošním školním roce :). Vyjeli jsme do dětského světa Méďa v Bohušovicích n.O. Někteří z nás tam již byli s rodiči, tak jsme věděli, že si to opravdu užijeme. Vyřádili jsme se na tobogánu, na klouzačkách, na různých prolézačkách, zahráli jsme si kopanou nebo jezdili v autíčkách. Kdo už se cítil vyčerpán, mohl si odpočinout, dát si svačinku nebo si něco dobrého koupit. Po třech hodinách skotačení jsme si po sobě vše uklidili, poděkovali a nastoupili dost unaveni do autobusu. ...ale spokojeni.
Žáci 2.B
Fotky zde