Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Od začátku školního roku jsme několikrát navštívili štětskou knihovnu. Pravidelně chodíme na výstavy, účastníme se výtvarných soutěží. Nyní jsme si vyzkoušeli, jak se půjčují knihy, správně je zařadili, pohráli si…
Odpoledne v dětském oddělení si pro nás připravila Petra Munzarová, v oddělení pro dospělé Jana Vávrů – DĚKUJEME NAŠIM P. KNIHOVNICÍM a těšíme se na příště!
Tereza Navrátilová
Fotky zde