Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Městská knihovna Štětí pořádala výtvarnou soutěž na téma: Kouzelníci. Vítězkou se stala Tereza Grancová z 4. A, která se k nám připojila- její obrázek byl porotou vyhodnocen jako nejzdařilejší. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou prezentaci naší školy.
Knihovna pořádá nejen soutěže, ale i výstavy. Naše oddělení navštívilo naučnou výstavu Vladimíra Švece - Prostřeno. 
Tereza Navrátilová
Fotky zde