Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Letošní mikulášskou nadílku na 2. ZŠ Školní tradičně zařizovali žáci z nejvyšších tříd. Úkolu se zhostili s vervou sobě vlastní a dětičky to pocítily, protože masky i vystupování byly bravurní. Obě třídy vytvořily samostatné mikulášské skupiny a s nadšením obcházely nejprve třídy prvního stupně. V tento den je skutečně ve škole klidněji, protože nejen malé děti jsou přeci jen v očekávání nějaké té potvory z pekla. Jakýkoliv lomoz však ustal, když se na chodbě ozval cinkot čertovského řetězu. Sice čerta neviděly poprvé v životě, ale víra a strach některým vehnaly slzu do oka. Naštěstí je brzy usušily drobné dárky, které naděloval Mikuláš s anděly.
Poslední cinkot opustil školní budovu, ale Mikulášové se svými družinami měli ještě plné ruce práce. Letos na ně čekaly děti všech mateřských školek.
Mgr. Vladimír Kroutil
Fotky zde