Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu. Naší školu navštívila jedna z lektorek, která dětem formou hry vysvětlila vše podstatné - ukázali jsme si svačinky, které nám v ten den rodiče připravili, vysvětlili si, jak se správně stravovat,  nazdobili jsme si talíř plný vitamínů, vyrobili si zeleninový špíz. Závěrem děti získaly dokument o absolvování. Dvě hodiny utekly jako voda, prezentace se nám moc líbila, děkujeme a těšíme se třeba  příště na viděnou.
Tereza Navrátilová
Fotky zde