Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Středa 31. 1. 2018 byla pro prvňáčky velmi významná. Dostali totiž své první vysvědčení. Většina z nich se mohla chlubit samými jedničkami. Za prvních pět měsíců ve škole se děti s nadšením naučily číst první věty, psát první slova a počítat do pěti. Přejeme našim milým prvňáčkům, aby jim jejich snaha a píle vydržela co nejdéle. 
Mgr. Lenka Bradáčová a Mgr. Monika Bravencová
Fotky zde