Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

"Tydli, fydli, bumtarata, otevřete všichni vrata! Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.
Haló, pane karnevale,račte dále, račte dále.Elce pelce do pekelce,rolničky a kotrmelce.Máme všechno namíru,z krepového papíru.
Všichni vás zvem hej, hej, hej,na náš družinový rej!"
Tereza Navrátilová
Fotky zde