Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Dne 15.3. si žáci čtvrtých tříd doplnili učivo vlastivědy a přírodovědy aktivním poznáváním krajiny v okolí svého bydliště a pozorováním jarní přírody. Vypravili se na výlet za sněženkami do Dobříňského háje.
V 9 hodin odjížděli vlakem z hněvického nádraží a už ve vlaku začaly jednotlivé skupinky žáků hledat odpovědi na otázky, které jim v písemné formě byly předány  ve škole a provázely je celou cestu. Například v Dobříni žáci došli k rodnému domu básníka, jehož jméno museli vyčíst z pamětní desky, v lese museli pozorovat kromě sněženek i stromy, číst informační tabule, několik otázek se týkalo také řeky Labe, v jejíž blízkosti jsme se pohybovali, poznali chráněné území, orientovali se v mapě a plnili mnohé další úkoly. Zajímavé informace se děti dozvěděly od chovatele holubů, u kterého jsme se cestou do lesa zastavili. Dětem předvedl svůj chov a trpělivě odpovídal na zvídavé dětské otázky. V lese pak děti obdivovaly obrovskou plochu kvetoucích sněženek a následně si na krásně prosluněné mýtině mohly odpočinout. Při zpáteční cestě na vlakovou zastávku si ještě děvčata i chlapci stačili užít krásné dětské sportovní hřiště v Dobříni. Pak už nás vlak odvezl zpět do Hněvic.
Výlet se vydařil i díky sluníčku, které nás cestou provázelo.
Mgr. Hana Ebertová
Fotky zde