Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Dne 4. 4. 2018 proběhlo Okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Litoměřicích. Zúčastnilo se na 200 sportovců z celého okresu. Tato soutěž patří vzhledem k disciplínám, ve kterých se soutěží, mezi nejnáročnější. Na úrovni okresu se jedná o pětiboj v disciplínách – kliky, švihadlo, hod medicinbalem, trojskok snožmo z místa a driblink. Naší školu reprezentovalo 23 žáků a žákyň.
V soutěži družstev naše družstvo obsadilo krásné páté místo ve složení: Věra Budinová, Veronika Veltruská, Jana Marie Havelková, Tereza Karlová, Jiří Hezina, Filip Ficzu, Daniel Ivanič a Martin Musílek.
V jednotlivcích pak školu reprezentovali: Kateřina Černá, Alžběta Řeháková, Kateřina Čížková, Eliška Jirotová, Natálie Pešková, Bára Klikarová, Adéla Pačesová,Ivan Kohoutek, Lukáš Novotný, Michal Miga, Dan Tuška,Pavel Škrabánek, Jakub Náprstek, Matouš Tyle, Jakub Škrabálek. Z nichž se na 3. místě umístil Michal Miga v kategorii 2005. Přímý postup do kraje si svým 4. místem a počtem bodů v kategorii 2004 zajistil Jiří Hezina. Pátá v kategorii dívek 2005 byla Věra Budinová a v kategorii 2005 se úmístil také na pátém místě Jakub Náprstek.
Všichni si tento den užili, získali nové přátele a spoustu sportovních zážitků. Všichni sportovci si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy a města.
Ing.Ladislav Novák
Foto zde