Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

"Filipojakubská noc má čarovnou moc - dejte pozor, milé děti - čarodějnice na koštěti letí, na nose má bradavici, sukni samou trhanici, kouzlí, škodí, čaruje, na děti jen hubuje. My se jí však nebojíme, na ohni jí upálíme."
Tereza Navrátilová
Fotky zde