Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Městská knihovna vyhlásila vědomostní soutěž Rozumbrada, které se naše oddělení taktéž zúčastnilo. Výherkyně - Anička Steinbachová, Beátka Havelková, Kája Šlapáková - byly oceněny paní knihovnicí, která jim poděkovala za účast a předala každé z nich cenu. Blahopřejeme i my!
Tereza Navrátilová