Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

V sobotu 26. května proběhla přátelská soutěž MO ČČK Štětí u Labe. Blahopřejeme.
2. místo:  Adam Šípek, Marek Řezníček, Amálie Cruzová,  Jana Hamplová, kapitán Zdeňka Šťastná
3. místo:  Barbora Poustková, Kateřina Machová, Denis Hanykýř, Alena Hamplová, kapitán Štěpánka Hamplová
V mimosoutěžních disciplínách:
1. místo:  Alena Hamplová
1. místo:  Marek Řezníček
Děkujeme všem, kteří nám tento školní rok pomáhali - především veliké díky  patří lidem z Červeného kříže za bezvadnou přípravu soutěží, Janě Feiglové za pomocnou ruku v začátku školního roku, Martině Hamplové za doprovody na závody,  rodičům za podporu!  Moc si toho ceníme.
Tereza Navrátilová
Foto zde