Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Ve středu 23.května se na ZŠ Ostrovní konalo okrskové kolo atletických závodů. Ze školního kola do něj bylo vybráno 20 závodníku - z každého ročníku 2 závodníci a 2 závodnice. Žáci 1. a 2. tříd závodili v běhu a ve skoku do dálky, závodníci ze 3., 4. a 5. tříd měli navíc ještě hod kriketovým míčkem. Všichni se snažili být co nejlepší, ale konkurence byla veliká.
Do okresního kola, které se uskuteční 30.5.2018 v Lovosicích, postupuje 9 našich závodníků :
za 1. třídu - Tereza Brunclíková a Tobias Kevin Uřidil
za 2. třídu - Nella Hrdá, Daniel Pejpal a Jakub Beruška
za 3. třídu - Jaroslav Pačes a Tomáš Kýček
za 4. třídu - Miroslav Šedivý
za 5. třídu - Michaela Hanzlíková
Všem účastníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Mgr. Lenka Bradáčová
Foto zde