Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Školní akademie patří k tradičním akcím naší školy. Koná se v květnu a děti z prvního i druhého stupně předvádějí krásná hudební a taneční vystoupení. Žáci devátých tříd se uplatňují jako moderátoři. Na začátku celého programu svá taneční čísla předvádějí deváťáci, kteří se tak zpravidla originálním způsobem loučí se školou.
video zde