Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Výroba placek, kytarový workshop, bubnování v kruhu, prohlídka prostorů a nejen to se událo v jeden jediný den na štětské ZUŠce, která je zapojena do celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“   Magdalena Kožená, pěvkyně, patronka ZUŠ OPEN
Děkujeme všem  za parádní odpoledne a příští rok, třeba i s Vámi, opět na viděnou!
Tereza Navrátilová
Foto zde