Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Minulý rok proběhl I. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. I štětská umělecká škola se zúčastnila a pozvala do svých prostor dětičky ze všech družinek ve Štětí. Jelikož se akce  velice zdařila, těšili jsme se všichni na letošní druhý ročník. Byl utvořen harmonogram, dle kterého se postupně ŠD vystřídaly. Děti si opět užily bubnování v kruhu, mohly si vyrobit placky, zahrály si na kytaru s p. Honzou Kalousem a dokonce si vyzkoušely jak to chodí na divadelní škole - přijel herec divadla Minor M. Čížek, který dětem ukázal např. chůzi po rozžhaveném uhlí nebo naopak se brodily blátem a zahrály si i různé hry. Samozřejmě proběhla i výstava prací žáků "lidušky" a koncert.
Děkujeme za báječné odpoledne všem, kteří se podíleli na pohodovém průběhu této akce.
Romana Hrovatitschová
Fotky zde