Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Další pěknou a pro děti super akcí je  přátelské utkání ve vybíjené proti jiné družině. 31.5.2018 dorazily paní vychovatelky ze ZŠ T.G.M. a s nimi přes dvacet dětí. Bylo tedy nutné rozdělit děti na dvě mužstva, aby si mohly zahrát všechny. Diplom za vítězství si odnesly děti z naší družinky, gratulujeme. Jak to ve sportovních utkáních bývá - vyhráli všichni. Tak zas příště....
Romana Hrovatitschová
Foto zde