Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Dne 17. 10. 2018 se devatenáct sportovců z naší školy vydalo na Mostnou horu, která svým během patří k nejnáročnějším soutěžím škol.
Ráno jsme odjeli autobusem od Penny marketu všechny školy ze Štětí. Po příjezdu byl nástup všech škol a šlo se na start. Naši závodníci podali velmi dobré výkony a zaslouží si pochvalu. Všichni náročný závod zvládli a moc se jim tam líbilo.
Dovezli jsme také dvě zlaté medaile: Max Homoliak v kategorii mladších dětí – 300 m a David Kosorič v kategorii starších dětí – 400 m.
Aneta Kustová v kategorii starších dětí – 6. místo
Jan šimral v kategorii mladších žáků – 5. místo
Natálie Staňková v kategorii starších žákyň – 4. místo
Ing. Ladislav Novák
Foto zde