Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Děti našeho zdravotnického kroužku se účastnily přátelské soutěže první pomoci. A jak jsme se umístili?
4. místo ŠMZ + 1. místo v mimosoutěžních disciplínách
kapitán: Karolína Šlapáková
členové: Aneta Špringlová, Denis Hanykýř,  Vendula Tesařová, Alena Macková
6. místo ŠMZ
kapitán: Barbora Žežulková
členové: Vít Hrovatitsch, Eliáš Petrželka, Dominika Mináriková, Eliška Říhová
7. místo ŠMZ
kapitán:Eliška Merhautová
členové: Anna Nádeníková, Denisa Phillipová, Karolína Stupárková
8. místo ŠMZ
kapitán: Adam Šípek
členové: Tereza Brunclíková, Veronika Podrábská, Jan Fejfar
9.  místo ŠMZ
kapitán: Amálie Cruzová
členové: Karolína Sedláčková, Sára Kamenická, Matěj Rosypal
Všem dětem děkujeme za krásnou reprezentaci školy,   p. učitelce Veronice Sitové za milý doprovod, Vanese Krokové ze 7. třídy  navíc za ochotu při nácviku před samotnou soutěží,  kdy mi chodila pomáhat ve svém volném čase na kroužek 1. pomoci.
Tereza Navrátilová
Fotky zde