Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

V sobotu 1. prosince proběhne rozsvícení štětského vánočního stromečku, spojené s výstavou v podloubí.
Na co se můžete těšit? Výtvarný kroužek Vám nazdobil cukroví, páťáci dokreslili keramiku.....

Celá škola se zapojila do příprav.
Tímto Vás zveme od tří hodin do  prodejního stánku na Novém náměstí, kde si můžete prohlédnout naše práce, podpořit nás.
Přijďte se podívat!
Tereza Navrátilová
Foto zde