Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie,předmět speciální pedagogické péče a pedagogická intervence.
Od 1.7.2019 je pověřenec GDPR pro naši školu Ing. Jiří Tyšer.

Novinky z naší školy

Základní škola, Školní 559, Štětí
TO NEJLEPŠÍ Z ANGLIE
Poznávací školní zájezd do Velké Británie
Termín: 2.-8.6.2019
Cena: 8 700,- Kč

 1. DEN:ODJEZD Z ČR

Odjíždět budeme od školy ve večerních hodinách. 

 

 1. DEN:CESTA DO BELGIE, BRUSEL, BRUGGY

Ráno přijedeme do Belgie. Dopoledne se zastavíme v Bruselu u Atomia, kde si prohlédneme 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne navštívíme půvabné historické město Bruggy, které si díky četným vodním kanálům, křivolakým uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky severu“. Projdeme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort a také si prohlédneme krásné Hradní náměstí. V případě zájmu podnikneme úžasnou vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. V podvečer přejedeme do Francie, kde se na jednu noc ubytujeme v hotelu v blízkosti francouzského přístavu Calais.

 

 1. DEN:RYE, BEACHY HEAD, BRIGHTON

Brzy ráno se přeplavíme trajektem do Velké Británie do přístavu Dover. Po připlutí do Anglie zastavíme u památníku Battle of Britain Memorial a připomeneme si roli československých pilotů za II. sv. války. Následně navštívíme historické městečko Rye. Projdeme se malebnými uličkami s hrázděnými domky, podíváme se k nejstaršímu hostinci v jihovýchodní Anglii a dojdeme na vyhlídku u bývalého opevnění, Ypres Tower. Poté přejedeme k útesům Beachy Head. Projdeme se po hraně křídových útesů, které spadají do moře z výšky až 170 metrů, a budou se nám otevírat krásné výhledy na moře i na další křídové útvary na pobřeží. Dojdeme do Birling Gap, kde je přístup k moři i malé, ale zajímavé muzeum. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko Brighton. Projdeme se po pěkné oblázkové pláži, navštívíme zábavní molo, v případě zájmu si prohlédneme mořské akvárium Sea Life, královský palác Royal Pavilion nebo absolvujeme vyhlídkovou jízdu na nové atrakci, tzv. i360, velké vyhlídkové věži ve tvaru létajícího talíře. Večer odjedeme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a odpočineme si.

 

 1. DEN:PORTSMOUTH, BEAULIEU

Po snídani vyrazíme na výlet do přístavního města Portsmouth, kde navštívíme areál historických doků. Prohlédneme si několik námořních muzeí a od stěžňů po kýl prozkoumáme válečnou loď HMS Victory, na které zvítězil admirál Nelson v bitvě u mysu Trafalgar. Výtahem se necháme vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower, odkud jsou báječné výhledy na přístav i na ostrov Wight. Odpoledne přejedeme do Beaulieu, kde navštívíme Národní muzeum motorismu, které se nachází na pozemcích bývalého cisterciáckého kláštera a viktoriánského panství nebo navštívíme skanzen anglického venkova Weald & Downland Open Air Museum. Večer se  vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

 

 1. DEN:SALISBURY, STONEHENGE, WINDSOR CASTLE

Po snídani vyrazíme na výlet do historického města Salisbury, kde navštívíme nádhernou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Británii a s vystaveným originálem Velké listiny svobod z r. 1215. Poté přejedeme k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě - Stonehenge. Podíváme se do návštěvnického centra s expozicí k prehistorickému osídlení zdejší krajiny a samozřejmě si prohlédneme i samotný kamenný kruh, starý více než 5 000 let. Odpoledne navštívíme Windsor Castle, největší a stále obývaný hrad ve Velké Británii, sídlo královské rodiny. Prohlédneme si královské místnosti s množstvím úžasných exponátů (kulka, která zabila admirála Nelsona, Podvazkový řád, slavné portréty členů královské rodiny aj.), pomník prince Alberta i kapli sv. Jiří. Večer se vrátíme na ubytování do hostitelských rodin, navečeříme se a pokusíme se o anglickou konverzaci.

 

 1. DEN:LONDÝN

Poslední den v Anglii vyrazíme na celý den do hlavního města Anglie, do Londýna. Čeká nás procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: uvidíme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj. Společně navštívíme některou z atrakcí, na které se dopředu domluvíme - např. místo korunovace anglických králů a královen Westminster Abbey, fotbalový stadion Chelsea FC nebo Arsenal FC, Wimbledon Lawn Tennis Museum, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, obří vyhlídkové kolo London Eye nebo si můžeme zahrát zábavnou hru v oblasti Westminsteru. Odpoledne si nakoupíme suvenýry, v podvečer se s Londýnem rozloučíme, přejedeme lodí po Temži k našemu autobusu a odjedeme do přístavu Dover, kde se nalodíme na noční trajekt a odplujeme do Francie.

 

 1. DEN:NÁVRAT DO ČR

Přes noc projedeme Francií, Belgií a Německem a zastavovat budeme opět jen na protažení a toalety. Zpět ke škole přijedeme v odpoledních hodinách.

 

 

V ceně je zahrnuto:- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů  - 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel) - 1x ubytování v hotelu typu F1 ve třílůžkových pokojích - 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku - služba průvodce po celou dobu zájezdu - zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka - komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna

 

V ceně není zahrnuto:- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 15,- EUR a 95,- GBP / děti do 15 let vč.)Základní škola Školní ulice 559, Štětí

 

                  PŘIHLÁŠKA

   na poznávací zájezd do Velké Británie

www.zajezdyproskoly.cz/skolni-zajezdy/

          

           LETOS NOVINKA

 

    TO NEJLEPŠÍ Z ANGLIE

 

 • o dva dny delší pobyt
 • ještě více zajímavých míst
 • ta nejlepší z těch co jsme viděli
 • přeplavíte se přes kanál La Manche
 • projdete se Londýnem
 • poznáte, jak se bydlí a stravuje v Anglii
 • vyzkoušíte si, jak se domluvíte
 • škola poskytne žákům opět příspěvek

 

termín:2.-8.6.2019

 

cena:8.900,- (7 dní, 4 noclehy)

(zahrnujekomplexní cestovní pojištění, plnou penzi,

služby průvodce, vzdělávací brožůrku,

nezahrnuje vstupné do navštěvovaných objektů)

 

Jméno, příjmení žáka:__________________________

 

Třída:__________

 

Podpis rodičů:_________________________________