Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Děti vyráběly vánoční přáníčka pro dobrou věc. V čase adventním jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, který pořádá Český rozhlas. Za zpěvu koled jsme vyráběli přáníčka pro opuštěné babičky a dědečky z domova důchodců. 
www.jeziskovavnoucata.cz
Ať se i Vám vyplní vše, po čem toužíte …

Krásné Vánoce!
Tereza Navrátilová
Foto zde