Naše moto:  Do školy s chutí a bez obav
 

Charakteristika Základní školy Štětí, Školní 559

Jsme základní školou, ve které vyučujeme podle vzdělávacího programu Do školy s chutí a bez obav. V prvním ročníku se dětí učí číst metodou Sfumato, v této třídě také začínají s výukou angličtiny. Pro žáky vyšších ročníků nabízíme jako druhý jazyk němčinu a ruštinu. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Využíváme elektronické žákovské knížky a třídní knihy v systému Škola on-line. Podporujeme maximální rozvoj dětí s vývojovými poruchami – jsou zřízena tři oddělení logopedie a dvě oddělení pro dyslektické děti.

Novinky z naší školy

Dne 21. března si opět většina žáků, učitelů, ale i rodičů připomněla SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU. K poznání byli snadno – měli na sobě každou ponožku jinou! Je tomu tak proto, že ponožky svým tvarem připomínají chromozomy, které právě toto onemocnění způsobují.
Děkuji všem, kteří se do této – mohu již říci – tradice zapojili a tím si uvědomili, že mezi námi žijí i osoby, kteří jsou ne vlastní vinou „jiné“.
Mgr. Soňa Jirotová
Fotky zde